Get the Flash Player to see the slideshow.

Collage I Bosnian Nishan (triptih) Bosnian Knot IV Nishan Within

Izložba u Collegium Artisticum-u, Sarajevo

LIKOVNE STUDIJE AKTA U EGZILU

Collegium artisticum, galerija “Klub”

Sarajevo, decembra 2009. godine


Skinite Katalog

Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, živio sam četiri godine u Njemačkoj. Crtanje i slikanje bili su mi sredstvo terapija. Izlagao sam u Freiburgu, Ausburgu, Leipzigu, Göttingenu i Münchenu, gdje sam sa grupom njemačkih kolega bio uključen u program večernjeg akta – crtanje ili slikanje po živom modelu – prikaz nagog ljudskog tijela u različitim položajima i pokretima, gdje je nastao veliki broj studija, od kojih ovdje jedan dio izlažem. Tada sam za svoj životni moto prihvatio misao filozofa Sörena Kierkegaarda: „Šta će donijeti budućnost? To ne znam, ništa ne znam. Kao kada se pauk sa čvrste tačke baca dole u svoj ponor i vidi stalno prazan prostor pod sobom. Tako prolazim i ja”.

„Zaokupljen je motivima iz kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine, u kojima otkriva simbolička i metafizička značenja (Bijelo turbe, 1970., Elementi Bosne I, II, 1975.), piše o problematici likovne pedagogije”, Likovna enciklopedija Jugoslavije, i baštini bosanskih stećaka.

“Svijetle tačke među mladima su Ragib Lubovac i Mersad Berber: prvi je zastupljen briljantnim crtežima, a drugi grafikama odnjegovane kulture i naglašene poetičnosti”, izložba ULUBIH-a u Zagrebu, Vladimir Maleković. „Ovi (raniji) crteži su pravi mali biseri, putem kojih prodiremo u čudne prostore i tragamo za tajnama slikareve ličnosti.“ Muhamed Karamehmedović.

„Njegove figure su na neki način otete gravitaciji, ali u lirskom zanosu.“ Vanda Ekl.

„Lubovac ostaje kod čvrstog grafizma crno-bijelih odnosa i uspijeva svom obliku udahnuti sugestiju snažnog metafizičkog prijenosa.“ Ivan Lovrenović.

„Lubovac se predmetu toliko približio da je time skoro sasvim isključio njegovu okolinu.“ Ibrahim Krzović.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>